Als afstudeeropdracht van mijn opleiding aan de Avans Hogeschool heb ik, samen met mijn afstudeerpartner Bram Meeuwsen, een herbestemmingsconcept ontwikkeld voor de gemeente Eindhoven. Het herbestemmingsconcept focust zich op leegstaande kantoorgebouwen die tijdelijk getransformeerd kunnen worden voor flexwonen. Daarbij is de ‘herbruikbaarheid’ het belangrijkste item, zodat de inbouw in een volgende (tijdelijke) transformatie hergebruikt kan worden.
Het concept werd getoetst aan het pand aan de Deken van Somerenstraat 4-6. Uit die toetsing bleek dat het herbestemmingsconcept een factor 2,3 goedkoper is dan een permanente transformatie, met daarbovenop ook nog het feit dat het grootste gedeelte van de elementen hergebruikt kan worden waardoor de investering op deze elementen in een volgende transformatie niet meer gedaan hoeft te worden.
Bekijk hier de samenvatting van de volledige afstudeerscriptie.

Categorieën: Uncategorized